ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เรียนทุกท่าน! หน้าเว็บนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Integrity Indonesia และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ตของ PT Integrity Indonesia

PT Integrity Indonesia กำลังใช้ Canary® Whistleblowing System ของตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถรายงานกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย และไม่ระบุตัวตน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบ การฉ้อโกง การละเมิด และการละเมิดนโยบายอื่นๆ ของบริษัท ท่านสามารถยื่นรายงานได้โดยคลิก To Make a Report link การสร้างลิงก์รายงาน หรือส่งอีเมลไปที่ whistleblow-deltathailand@whistleblowing.link

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีจริยธรรม ในฐานะสมาชิกของ PT Integrity Indonesia คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจริยธรรม เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและปลูกฝังสภาพแวดล้อมเชิงบวกได้ในทันที รายงานที่ทำในสายด่วนและบันทึกการสอบสวนที่เกี่ยวข้องจะยังคงเป็นความลับ