รายงานการเปิดเผยข้อมูล

1. คุณต้องการรายงานกรณีประเภทใด?

2. เกิดอะไรขึ้น?*

3. หากเป็นไปได้ โปรดระบุมูลค่าและ/หรือจำนวนสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณี*

4. คดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหน?

5. คดีเริ่มเมื่อไหร่?

6. คุณรู้เกี่ยวกับคดีนี้ได้อย่างไร?

7. ข้อมูลนี้ได้รับมาโดยทางตรง (จากเหยื่อ/ผู้ต้องสงสัย) หรือ โดยทางอ้อม (จากพยาน / หรือบุคคลอื่น)?

8. หน่วยงานไหนต้องแจ้ง

9. คนที่เกี่ยวข้องเป็นใคร?

10. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง?

11. คุณเคยแจ้งหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือใครก็ตามเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่?

12. นอกจากคุณแล้ว ใครที่รู้เรื่องคดีนี้?

13. มีพยานในคดีนี้หรือไม่?

14. มีใครพยายามปกปิดคดีและอย่างไร?

15. คุณมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่?

16. คุณต้องการอัปโหลดไฟล์บางไฟล์หรือไม่?

ขนาดไฟล์อัพโหลดสูงสุด: 100 MB

17. คุณอยากเป็นอย่างไรบ้างในรายงาน*
18. รหัสผ่านติดตามการเปิดเผยข้อมูล

รหัสผ่านนี้จะใช้ร่วมกับ ID การเปิดเผยที่ให้ไว้ในภายหลังเพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายงานการเปิดเผย